Shop

The Glue in EV-Charging Solutions

Laddinfrastruktur för moderna elbilar


Välkommen till MyEV.se!


MyEV.se är en bifirma till Naronic AB, med fokus på laddinfrastruktur för elfordon.

Naronic AB är ett bolag med över 30 års erfarenhet av fastighetsautomation med egen utveckling, tillverkning och försäljning av produkter för bussystemen LON/KNX/BACnet/Dali. Uppkopplade motorvärmarcentraler började utvecklas redan 1996.


MyEV.se täcker in den delen av fastigheten som är relaterat till laddning av främst elbilar och distribution och styrning av dito. Detta inbegriper montagematerial såsom stolp-, väggfästen men även elektronik för lastbalansering och effektreduceringar  vid höga effektuttag. Kommunikationselektronik för laddboxar och testutrustningar är även det en naturlig del.


All produktion av mekanik och elektronik sker på våra anläggningar i Visby och Strängnäs.


Har du några ideer/önskemål om bra tillbehörsprodukter?

Hör då av dig till oss!


Anders Blom, VD

anders@naronic.se

+46 70-695 29 89


Your outdoor adventure starts here

8901 Marmora Road, Glasgow

+00 123456789